2021.03.04

publicerat i Mars 2021;
Tänkvärt är ändå att alla befolkningar på något sätt är besläktade med varandra. Som att jag skulle kunna tro på det faktum att de olika folkgrupperna aldrig blandade sina DNA'n då de träffades (som mellan de germanska folken och finno-ugrare). DNA bevisar hur starka band vi har mellan varandra, därmed borde vi istället samsas och att sluta tjafsa om skitsaker. Gränser och revir lär vi alltid komma att ha, och "överenskommelser", precis som alla rovdjur (se enbart på katternas beteende så ser vi hur människan uppför sig gentemot den andre !). Men kan vi inte samsas om att dela med oss om gemensam kunskap, lärande och vetenskap ?!
It is still conceivable that all populations are in some way related to each other. Like I could believe the fact that the different ethnic groups never mixed their DNA when they met (like between the Germanic tribes and Finno-Ugric people). DNA proves how strong ties we have between each other, so we should instead get along and stop arguing about bullshit. We always learn to have boundaries and territories, and "agreements", just like all predators (just look at the behavior of cats and we will see how man behaves towards the other !). But can we not agree on sharing common knowledge, learning and science ?!
  • Polka förenar oss människor :
  • Polka unites us humans : 
Igår... förmodligen... var det sista passet hos TimePool. Om inget arbetskontrakt i april/maj lär jag söka mig vidare någon annanstans i livet. Måndag samt 50 dagar framåt = praktik v. 10-20. Idag torsdag = gå igenom litteratur inför morgondagen. Fredag = Hemtenta kl. 08-12, därefter besök vid praktikplats. En God fortsatt torsdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. ❤️🌹 Framförallt tackar jag Finaste ack så Vackraste så ödmjukt för våra djupa konversationer ! 💖💝
Yesterday ... probably ... was the last session at TimePool. If I do not have an employment contract in April/May, I will learn to apply elsewhere in life. Monday and 50 days ahead = internship week 10-20. Today Thursday = to go through literature for tomorrow. Friday = Home-exam at 08-12, then visit to the place of internship. A Great Continued Thursday I wish to dedicate to all readers as listeners. ❤️🌹 Especially to the Finest Most Beautiful. I humbly thank you a lot for our deep conversations ! 💖💝
  • Här lever jag loppan med "hemkarantän" :
  • Here I live the wild life with "home quarantine" :
  • Idag beundrar jag mestadels mitt lilla blåmärke samt ömheten av TBE-vaccin :
  • Today I mostly admire my little bruise and the tenderness of TBE-vaccine :
  • Det obligatoriska musikskämtet :
  • The obligatory music-joke :
 Romanijada !
 

 
/ Petri Torvinen